ประกาศ สช. เรื่อง คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ

12 ก.พ. 67 เวลา 15:54 น.1018 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :