เกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live

28 มี.ค. 67 เวลา 15:20 น.1904 ครั้งพิมพ์
นางสาวนันท์นภัส คัยนันทน์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่เข้ารับ การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเกียรติบัตร

1. ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่เกียรติบัตร ได้ที่ เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม โดยไปที่ file ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร
แล้วค้นหาเลขที่เกียรติบัตรโดยกด ctrl+f และพิมพ์ชื่อหรือนามสกุล
2. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ที่ รายชื่อเกียรติบัตรแยกตามจังหวัด โดยเลือก file จังหวัดตามที่ตั้งของโรงเรียน
แล้วค้นหาเกียรติบัตร โดยกด ctrl+f และพิมพ์เลขที่เกียรติบัตร

หากมีแก้ไขส่งรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขอย่างครบถ้วนที่ sdopec@hotmail.com เท่านั้น ไม่รับแจ้งแก้ไขทางกลุ่มไลน์
แก้ไขเฉพาะกรณี ชื่อ นามสกุลผิดเท่านั้น ไม่รับแก้ไข กรณีเพิ่มคำนำหน้าชื่อ การเคาะวรรคต่าง ๆ

QR Code เกียรติบัตรเข้ารับการอบรมฯ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)