ผอ.สช.จ.นราธิวาส พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจบุคลากรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

1 เม.ย. 67 เวลา 16:03 น.194 ครั้ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
สช.จ.นราธิวาส

On April 1, 2024 at 1:30 p.m., Mr. Phinya Ratanaworachat, Director of the Private Education Office of Narathiwat Province, met and visited and gave encouragement to government officials. government employee Contract employees for the Yi Ngo District Private Education Office and the Ba Cho District Private Education Office. To build morale for personnel to carry out their duties successfully at the office location, with Ms. Amal Jesani, Director of the Private Education Office, Yi Ngo District, and Mr. Mahamad Yuri. Tosa, Director of the Private Education Office, Ba Cho District as well as personnel and contract employees join in welcoming