รายงานนักเรียนซ้ำซ้อน
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

| หน้าแรก | เข้าระบบสำหรับโรงเรียน | เข้าระบบสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา  | คู่มือการใช้ระบบงาน | ออกจากระบบ 
ข้อมูลรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเอกชนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ปีการศึกษา 2559
หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบให้กรอกเลข 11 ตามด้วยรหัสโรงเรียน 8 หลัก เช่น รหัสโรงเรียน 12345678 เปลี่ยนเป็น 1112345678ได้ทำการออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว


กลุ่มงานทะเบียน   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ
อ.ยุพิน โทร 022821000 ต่อ 241
นายธเนตร สภานนท์ E-mail:thanasap@opec.go.th โทร 022821000 ต่อ 331, 0890096326
นายพงษ์นเรศ ลานคำ E-mail:pongnaret.l@opec.go.th โทร 022821000 ต่อ 330