รายงานนักเรียนซ้ำซ้อน
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

| หน้าแรก | เข้าระบบสำหรับโรงเรียน | เข้าระบบสำหรับ ศธจ/สช  | คู่มือการใช้ระบบงาน | ออกจากระบบ 
ข้อมูลรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเอกชนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบให้กรอกเลข 11 ตามด้วยรหัสโรงเรียน 8 หลัก เช่น รหัสโรงเรียน 12345678 เปลี่ยนเป็น 1112345678 (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใช้เลขเหมือนกัน)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  ล็อคอินแบบถาวรกลุ่มงานทะเบียน   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ

นายธเนตร สภานนท์ E-mail:thanasap@opec.go.th โทร 022821000 ต่อ 331
นายพงษ์นเรศ ลานคำ E-mail:pongnaret.l@opec.go.th โทร 022821000 ต่อ 330