รายงานนักเรียนซ้ำซ้อน
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

| หน้าแรก | เข้าระบบสำหรับโรงเรียน | เข้าระบบสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา  | คู่มือการใช้ระบบงาน | ออกจากระบบ 
ข้อมูลรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเอกชนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นจึงขอให้โรงเรียนยืนยันสถานะปัจจุบันของนักเรียน ตามความเป็นจริง


กลุ่มงานทะเบียน   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ
อ.ยุพิน โทร 022821000 ต่อ 241
นายธเนตร สภานนท์ email:thanasap@opec.go.th โทร 022821000 ต่อ 331, 0890096326
นายธีรเชน ธรรมชัย email:teerachen.t@opec.go.th โทร 022821000 ต่อ 330